För alltid & För evigt

Fotografering/äganderätt


Alla bilder som tas av representant för FaFe (För alltid & För evigt) eller Maria Näsholm Ahlberg, Bröllopskoordinator på För alltid & För evigt, är enligt lag skyddade mot all slags kopiering.

Det är beställarens (dvs. ni som brudpar) ansvar att tillse att denna lag ( Ref: lagen om rätt till fotografisk bild 1960/730 samt upphovsrättslagen från 1 juli 1994) följs.

Negativ och original är fotografens egendom om ej annat skriftligen överenskommits parterna emellan. Bild får ej reproduceras utan att först inhämta fotografens godkännande.

Bilderna får endast användas av brudparet själva i enskild upplaga och får inte överlåtas i någon form till någon annan utan fotografens medgivande.

Om några bilder används utan lov (s.k OTILLÅTEN ANVÄNDNING) från oss på FaFe alt. fotografen utgår skälig ersättning och skadestånd till både FaFe och vår representant.

Fotografens namn ska alltid anges i samband med fotografiet såvida det inte är praktiskt eller rent tekniskt omöjligt. Denna regel om fotografens ideella upphovsrätt är tvingande
och kan medföra delat skadeståndsansvar för de inblandade om den inte respekteras.

Fotografirätten förbehålls fotografen.

Vill ni återanvända bilderna el. utöka användningsområdet fordras fotografens tillstånd och då utgår naturligtvis arvode.

Vid önskemål kan brudparet köpa loss de ekonomiska rättigheterna och alltså själv förfoga över de högupplösta original bilderna på en cd eller dvd. I det fallet krävs både en skriftlig överenskommelse mellan fotografen och brudparet samt utgår ett fast arvode enligt skriftligt avtal. Om inget annat avtalats uppgår arvodet till minimum 8500kr.

Fotografen friskriver sig dock i dessa enskilda fall, totalt från ansvar för hur bilderna blir när du/ ni får kopior gjorda, eftersom detta då ligger utanför fotografens egen kontroll.

Vi på För alltid & För evigt förbehåller oss rätten att lägga ut bilderna på vår hemsida och blogg, samt använda dem i vår egen marknadsföring.


Anlita en bröllopskoordinator med lokalkännedom och kontakter. Vänd er med förtroende till oss!
For Always & For Ever.
| Tel: 0300-737 63 | Mobil: 070-741 29 99 | E-post: info[at]fafe.se |

Bröllop i personligt utvalda miljöerVi hjälper till att finna brudparets personliga Bröllopsmiljö.

Stort traditionellt bröllop i kyrkan, eller ett litet personligt bröllop med tid bara för varandra.
Inom el. utomhus

På en plats som känns rätt för brudparet. Vilken plats ligger er varmast om hjärtat. Bröllop i nära samklang med naturen,
i rådhuset eller kyrkan.
Se mer om miljöer via länken nedan;

Vårt Miljö Galleri

 

Årstid & trender

Årstider, färger och nya trender inspirerar oss. De hjälper oss att skapa den rätta stämningen för just ert Bröllopp.


Läs mer om detta via länken nedan;

Årstid & trender

 

Bröllopsmässan
i Göteborg

Här finner ni vackra och inspirerande bilder från vår senaste mässa. Bröllopsmässan hölls på konserthuset, Göteborg.


Inspirerande bilder

Bröllopsmässan

 

Förevigade Ögonblicks bilder

Här finner ni ett axplock av inspirerande bilder från några personliga Bröllop i olika miljöer.


Inspirerande bilder

Bild galleri