För alltid & För evigt

Din åsikt är viktig för oss


Först och främst vill vi tacka för alla svar och synpunkter som vi fått av er som svarat på vår kundenkät under det gångna året. Våra senaste kundenkäter för 2008 och 2009 visar att våra kunder är nöjda till 99 %. Alla kan bli bättre och vi eftersträvar ständigt att bli bättre och ber våra kunder därför att hjälpa oss i vår strävan mot detta genom att fylla i vår ”nöjd-kund-enkät”.

På FaFe eftersträvar vi 100% nöjda kunder, därför är det oerhört viktigt för oss att ni som är nöjda, brudpar el. gäster berättar det för era vänner och ni som är missnöjda talar om det för oss!

Omdömen på nätet


Tyvärr, har vi fått tre mindre positiva omdömen på nätet (se länken) och vi vill därför passa på och bemöta inläggen och göra några förtydliganden. För att undvika att detta upprepas har vi infört ännu tydligare avtal och bättre rutiner. Vi vill också passa på och tacka familjen Jensen – det känns skönt att veta att vi var bra trots allt!

Påstående 1: ”Bra men dyrare än väntat”
Grunden för vårt arbete är en väl genomarbetad budget som vår konsult gör tillsammans med kunden – syftet med en utarbetad & detaljerad budget är att specificera alla poster och ge kostnadsramar, d v s det maxtak som familjen Jensen efterlyser.

Ingenting beställs eller bokas, utan att kunden godkänt detta via en signerad order och betalning erlagts i förväg. De ekonomiska beslut som tas görs alltid av er själva och inte av oss. Ni får sammanställda uppgifter och prisbilder för att själva kunna göra de val ni önskar.

Det är alltid kunden själv som avgör vad deras bröllop ska kosta. Tvärtom anstränger vi oss på FaFe för att verkligen hålla kundens budget. Så nej, man kan aldrig skylla på oss om bröllopet blir dyrare än man tänkt sig!

Ofta tar vi som bröllopskoordinator någonstans mellan 10-12 % av den totala budgeten för ett totalarrangemang av ett bröllop. Men ovanstående % sats är ett s.k. ”riktpris” som naturligtvis kan variera både uppåt och neråt.

Påstående 2: ”Påskrivna papper i förväg”
FaFe:s administrativa rutiner är till för att underlätta samarbetet med oss och undvika missförstånd. Redan vid första besöket går vår konsult igenom hela processen och de rutiner och avstämningspunkter som finns längs vägen fram till bröllopsdagen.

Du kan vara förvissad om att vår konsult inte blir oroad av alla beslut som ska fattas - vi är erfarna och professionella och till skillnad från våra kunder är det vårt jobb att koordinera bröllop varje dag.

Vi skriver tydliga avtal som specificerar vad som ska ingå i uppdraget och kommer överens om kostnader och betalningsvillkor innan arbetet påbörjas. Dessa avtal uppdateras och kompletteras vid behov och enligt överenskommelse mellan båda parter.

Påstående 3: ”Arvode”
Fafe tar betalt för en tjänst, i vårt konsultuppdrag ingår allt från att planera och genomföra ett bröllop till att avtala och beställa det ni som kund önskar.

Priset inkluderar endast det som avtalats för er räkning. Helt i enlighet med underlaget för koordination (som skrivs redan vid första mötet) signerade bokningsbekräftelser, offerter och andra avtal som ni som kund tagit del av.

I priset ingå allt från konsultens arvode, hyra av lokal, möbler, porslin, dekorationer, blommor, mat, dryck, transporter, underhållning, fotografering och annat som kan vara av intresse inför, under och i anslutning till det kommande arrangemanget till milersättning.

Vi arbetar helst inte med tim debitering (även om det förekommer) utan med ett fast pris som tas fram utifrån era egna önskningar och anpassas för era behov.

Påstående 4: ”Egna påslag på inköp”
FaFE är en bröllopskoordinator d.v.s. vi säljer en tjänst, inte en produkt. Det kan jämföras med när du bokar bord på en restaurang för att fira en födelsedag. Inte kräver du kocken på kvitton för inköpta råvaror eller ifrågasätter restaurangens overhead-kostnader, innan du betalar notan? Eller när din elektriker ger dig rabatt på varor som du köper via honom, inte kräver du då att få se avtalet med leverantören?

Vi är alltid mycket tydliga på vad som ingår i offerten. Det pris som avtalats är det pris som gäller.Tack vare vårt upparbetade nätverk med utvalda leverantörer och samarbetspartners kan vi erbjuda personliga skräddarsydda bröllop med noggrann planering och professionellt genomförande. Ett bröllopsarrangemang med hög kvalitet till ett mycket konkurrensmässigt pris.

Påstående 5: ”Fakturerar separat milersättning”
Vi är mycket tydliga i alla sammanhang med att poängtera vi tar ut 18,50 kr/milen, vid besök och transporter. Information kring detta finns både på vår hemsida och som en av punkterna på underlaget för koordination (som efter g.g skrivs på redan vid första mötet) Inga konstigheter och borde knappast uppröra någon eller vara svårt att begripa. Vad är alternativet, baka in kostnaderna i något annat?

Att milersättningen inte bakats in i arvodesposten är pga. att vi när vi ger en prisbild för konsultens arvode endast känner till de faktiska kostnaderna för uppdragets storlek. Vi har ingen aning om hur mycket el. lite som ska köras i tjänsten för kundens räkning. Så efter och i direkt anslutning till genomfört arrangemang regleras de kostnader som uppkommit mellan uppdragets 1:a bokningsbekräftelse och genomfört evenemang.

Det händer ibland att något måste göras som inte planerats för under bröllopsdagens em. innan festen el. att någon blivit sjuk och måste få hjälp etc. Då skickas en slutfaktura på eventuella tillkommande kostnader (här ingår milersättningen) ut och ska vara betald av kunden inom 10 dagar.

Påstående 6: ”Ingen fackmannamässig redovisning”
Vi redovisar och specificerar naturligtvis alla kostnader och utgiftsposter på ett överskådligt och lätt begripligt sätt. Som alla andra seriösa företag är vi lyhörda för våra kunders frågor och klagomål, däremot lämnar vi inte med originalkvitton, eftersom de behövs för vår egen bokföring.


Anlita en bröllopskoordinator med lokalkännedom och kontakter. Vänd er med förtroende till oss!
For Always & For Ever.
| Tel: 0300-737 63 | Mobil: 070-741 29 99 | E-post: info[at]fafe.se |

Bröllop i personligt utvalda miljöerVi hjälper till att finna brudparets personliga Bröllopsmiljö.

Stort traditionellt bröllop i kyrkan, eller ett litet personligt bröllop med tid bara för varandra.
Inom el. utomhus

På en plats som känns rätt för brudparet. Vilken plats ligger er varmast om hjärtat. Bröllop i nära samklang med naturen,
i rådhuset eller kyrkan.
Se mer om miljöer via länken nedan;

Vårt Miljö Galleri

 

Årstid & trender

Årstider, färger och nya trender inspirerar oss. De hjälper oss att skapa den rätta stämningen för just ert Bröllopp.


Läs mer om detta via länken nedan;

Årstid & trender

 

Bröllopsmässan
i Göteborg

Här finner ni vackra och inspirerande bilder från vår senaste mässa. Bröllopsmässan hölls på konserthuset, Göteborg.


Inspirerande bilder

Bröllopsmässan

 

Förevigade Ögonblicks bilder

Här finner ni ett axplock av inspirerande bilder från några personliga Bröllop i olika miljöer.


Inspirerande bilder

Bild galleri