För alltid & För evigt

Bröllopstermer och begreppsförklaringar


Trolovning

Trolovning var ett juridiskt giltigt kontrakt om giftemål, ett så kallat äktenskapskontrakt. Kontraktet ingicks mellan släkterna till de parter som skulle gifta sig. De personer som skulle gifta sig hade inget med kontraktet att göra. Den kyrkliga vigseln var sedan endast en formalitet. Idag finns det inget som trolovar sig. Det närmaste man kommer är att förlova sig. En förlovning är dock inte juridisk bindande och kan brytas av parterna när som helst.


Förlovning

Förlovningen är ett löfte man ger om att man framöver ska gifta sig med varandra. Förlovningen har idag inget juridiskt värde. Man behöver inte förlova
sig för att kunna gifta sig. I Sverige byter vi ringar med varandra för att visa omvärlden att det är tänkt att bli vi två, för alltid.


Lysning

Före år 1973 så var lysning obligatoriskt innan man gifte sig. Lysning innebar att prästen tre söndagar i rad från predikstolen kungjorde att följande personer hade för avsikt att gifta sig. Lysning som är en gammal tradition gav församlingsborna möjlighet att ange skäl mot att brudparet skulle få gifta sig. Idag har så kallad hindersprövning införts för att utreda eventuella hinder mot att två personer ska få gifta sig.


Hindersprövning

Innan man får gifta sig så måste man försäkra att man uppfyller de krav som ställs för att få gifta sig, så kallad hindersprövning.

Rent praktiskt så gör man hindersprövningen genom att fylla i en blankett (blankett SKV 7680). Blanketten hittar du här.

Blanketten ska skrivas under av båda parter och skickas in till det lokala skattekontoret.

Det finns tre hinder för att två personer ska få gifta sig med varandra:

• En av parterna är redan gift.

• En av parterna är under 18 år.
Specialtillstånd krävs för att få gifta sig om man inte är myndig.

• Är man släkt får man inte gifta sig med varandra.(Vissa undantag finns).


Registrerat partnerskap/könsneutralt äktenskap

Registrerat partnerskap var fram till tidigare i vår (2009-05-01) en form av vigsel som personer av lika kön kunde ingå med varandra (för många en rent juridisk händelse).
De personer som ingått registrerat partnerskap jämställs i mycket med par av olika kön som gift sig.

Den tidigare diskussionen inom flera regeringsparter om att omarbeta nuvarande lagstiftning för att jämställa alla giftermål oberoende av vilket kön de ingående partnerna har. Dvs. en könsneutral lagstiftning infördes i år (1 maj 2009) efter en långdragen process och många yttranden.

Men Från och med idag, 1 maj, 2009 är äktenskapet könsneutralt, dvs. de som ingår äktenskap kan antingen vara en man och en kvinna eller två individer av samma kön dvs. två kvinnor eller två män. I och med detta upphör också lagen om registrerat partnerskap. De som sedan tidigare är registrerade partner enligt den tidigare lagen fortsätter naturligtvis att vara just det. Om de inte själva aktivt väljer att omvandla sitt partnerskap till äktenskap.

Efter (för många) en lång väntan kom idag (2009-10-22) ett historiskt beslut. Svenska kyrkans ledamöter dvs. kyrkomötet röstade och tog ställning till allt som den rent juridiska biten medför. I dag fattade kyrkomötet beslutet att säga ja till att vigsel av enkönade par kan ske inom Svenska kyrkan. Men ännu kvarstår några juridsiska delar där vigselrätten först måste godkännas innan vi kommer att se någon samkönad vigsel genomföras. Snart blir det alltså möjligt även för samkönade par att ingå äktenskap i Svenska kyrkan och få ett kyrkligt bröllop.


Kyrkligt bröllop

Att gifta sig i kyrkan är det de flesta tänker på när man nämner ordet giftermål/bröllop. Det är förknippat med mycket traditioner att gifta sig i kyrkan. För att få gifta sig i kyrkan så måste minst en av parterna vara medlem i den kyrka som man vill ska genomföra vigseln.

Om man inte är medlem i någon kyrka så kan man gå med i till exempel Svenska kyrka innan man gifter. De flesta församlingar välkomnar nya medlemmar.

Är ni redan medlemmar i svenska kyrkan så kontakta den församling som har den kyrka som ni vill gifta er i. Det brukar vara ganska lång väntetid att få gifta sig i populära kyrkor. Det är inte alltid lätt att boka in "rätt" präst. Det är därför viktigt att vara ute i god tid.


Borglig vigsel

Har Ni en speciell dag och plats som Ni vill gifta er så är det bra om ni är ute i god tid och bokar in er vigsel samt skaffar er en vigselförrättare. Spelar dagen mindre roll och ni vill gifta er i rådhuset så brukar detta gå att ordna med mycket kort varsel. Ni behöver ha med er två myndiga vittnen och ett intyg från på hindersprövningen innan vigseln kan förrättas.

Vi på FaFe hjälper till att finna brudparets personliga bröllopsmiljö och ordnar med vigselförrättare och vittnen om så behövs. Idag kan man välja inte bara löften till sin ceremoni utan också platsen för att få ett personligt bröllop i nära samklang med naturen eller I det egna hemmet.


Anlita en bröllopskoordinator med lokalkännedom och kontakter. Vänd er med förtroende till oss!
For Always & For Ever.
| Tel: 0300-737 63 | Mobil: 070-741 29 99 | E-post: info[at]fafe.se |

Bröllop i personligt utvalda miljöerVi hjälper till att finna brudparets personliga Bröllopsmiljö.

Stort traditionellt bröllop i kyrkan, eller ett litet personligt bröllop med tid bara för varandra.
Inom el. utomhus

På en plats som känns rätt för brudparet. Vilken plats ligger er varmast om hjärtat. Bröllop i nära samklang med naturen,
i rådhuset eller kyrkan.
Se mer om miljöer via länken nedan;

Vårt Miljö Galleri

 

Årstid & trender

Årstider, färger och nya trender inspirerar oss. De hjälper oss att skapa den rätta stämningen för just ert Bröllopp.


Läs mer om detta via länken nedan;

Årstid & trender

 

Bröllopsmässan
i Göteborg

Här finner ni vackra och inspirerande bilder från vår senaste mässa. Bröllopsmässan hölls på konserthuset, Göteborg.


Inspirerande bilder

Bröllopsmässan

 

Förevigade Ögonblicks bilder

Här finner ni ett axplock av inspirerande bilder från några personliga Bröllop i olika miljöer.


Inspirerande bilder

Bild galleri